Foglalás    Vendégkönyv                Galéria    Hírek    
rsPozdravljamo Vas na web stranici Hotel Pannon Héviz sa tri zvezdice! Hotel Pannon sa tri zvezdice, najstariji hotel mesta Héviz nalazi se na 3-5 minuta ?etnje od ?uvenog Jezera-kupali?ta (Tófürd?), neposredno u centru grada pored poznate Plave crkve. Nedavno renovirani hotel raspola?e sa udobnim sobama, u svakoj od njih se nalazi televizor, telefon, fri?ider, tu? kabina i WC.  Gosti mogu birati izme?u soba sa dve ili sa tri zvezdice.

 

Hotel ima svoj zatvoreni parking ?ije kori??enje je ura?unato u cenu sme?taja.

 

U Hotel Pannonu pored lokalnog doru?ka postoji naravno i mogu?nost izbora polupansiona sa ve?erom i punog pansiona sa ru?kom.

 

Za manje poslovne dogovore, timske saradnje Hotel Pannon tako?e pru?a  mogu?nosti sa svojom salom za 5o osoba.

 

U okolini hotela goste o?ekuje bogat izbor programa, me?u kojima svakako treba isprobati lekovitu vodu ?uvenog Jezera-kupali?ta, posetiti vinsko podru?je Egregy, a svega na nekoliko kilometara nalazi se jezero Balaton do kojeg se mo?e sti?i i biciklom. U okolini se nalazi mno?tvo izleti?ta, sve? vazduh i netaknuta ?ista priroda svakoga o?arava. Igre u tvr?avi Sümeg, dvorac Festetics u Keszthelyu ili podru?je Malog Balatona obe?avaju interesantne programe.